دانش اگر در ثریا هم باشد،مردمانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت.
حضرت محمد (ص)

سرخط آخرین اخبار

انتشار نشریه گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان, زمستان 1396

25 شهریور 1397

نشریه "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،پاییز1396" توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات چاپ و منتشر شد.این نشریه به صورت فصلی تهیه و در دسترس علاقه مندان...

انتشار نشریه گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،پاییز1396

25 شهریور 1397

نشریه "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،پاییز1396" توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات چاپ و منتشر شد.این نشریه به صورت فصلی تهیه و در دسترس علاقه مندان...

انتشار نشریه گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،تابستان1396

25 شهریور 1397

نشریه "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،تابستان1396" توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات چاپ و منتشر شد.این نشریه به صورت فصلی تهیه و در دسترس علاقه مندان...

انتشار نشریه گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،بهار1396

05 مهر 1396

نشریه "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،بهار1396" توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات چاپ و منتشر شد.این نشریه به صورت فصلی تهیه و در دسترس علاقه مندان...

انتشار کتاب گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان سال1395

05 مهر 1396

کتاب "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان سال 1395" توسط همکاران و کارشناسان معاونت آمار و اطلاعات سازمان چاپ و منتشر شد.این کتاب طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی...

انتشار کتاب گزیده شاخصهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان،زمستان1395

20 تیر 1396

نشریه "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی، زمستان 1395" توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان منتشر شد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به بخش...