دانش اگر در ثریا هم باشد،مردمانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت.
حضرت محمد (ص)
دسته: اخبار
بازدید: 304

مرکز اسناد، مدارک و کتابخانه رتبه دوم را در ارزیابی وب سایتهای سازمان در سال 1395 کسب کرد.طی مراسمی از برگزیدگان رتبه های اول تا سوم توسط ریاست سازمان تقدیر به عمل آمد.