دانش اگر در ثریا هم باشد،مردمانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت.
حضرت محمد (ص)
دسته: اخبار
بازدید: 251

کتاب "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان سال 1395" توسط همکاران و کارشناسان معاونت آمار و اطلاعات سازمان چاپ و منتشر شد.این کتاب طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور فیپای مربوط را از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است.