دانش اگر در ثریا هم باشد،مردمانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت.
حضرت محمد(ص)
مجموعه : اخبار
بازدید : 33

نشریه "گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،بهار1396" توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات چاپ و منتشر شد.این نشریه به صورت فصلی تهیه و در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.برای دسترسی به محتوای آن به بخش تازه های نشر مراجعه فرمائید.